0 اختلاف پرداختی پرستار و پزشک عادلانه نیست | خون حقیقی|اخبار پزشکی

اختلاف پرداختی پرستار و پزشک عادلانه نیست

رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور، تاکید کرد:

ما نمی گوییم پرستار و پزشک یکسان بگیرند، تاکید کرد: اما تفاوت تا این حد قابل پذیرش نیست، در حالی که دوشادوش هم کار می کنند و یک تیم هستند.

دکتر علی محمد آدابی در جشن روز پرستار دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد واحد سمنان، گفت: اقتصاد، پایه تشکیل نهادهای بشری و آرمان های آن را شکل می دهد و سهم اقتصاد بر اساس اصل محدودیت منابع قرار داده شده است.

وی با انتقاد از افراط و تفریط در استفاده از منابع اقتصادی، افزود: عده ای هستند که با توجه به اهرم های ثروت و قدرت، سهم بیشتری از منابع را بر می دارند که باعث می شود، طبقه ضعیف جامعه متحمل مشکلات شود.

آدابی با اشاره به اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت در کشور که موجب تفاوت ۷ برابری در پرداخت ها بر اساس حداقل دستمزد شد، ادامه داد: در دهه هفتاد بحث کارانه ها مطرح شد که این تفاوت پرداختی را به ۱۰ برابر رساند.

وی به طرح تحول سلامت اشاره کرد و افزود: با اجرای این طرح، اختلاف پرداختی به بیش از ۱۰۰ برابر رسید.

آدابی با عنوان این مطلب که بروز چنین وضعیتی در پرداخت های نظام سلامت موجب طعنه و تمسخر در دنیا می شود، گفت: تداوم این روند به مثابه یک کودتای خزنده است.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور با اشاره به اینکه در سال بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان وارد حوزه سلامت می شود، افزود: متاسفانه این پول ها به جیب عده ای خاص می رود.

آدابی با اشاره به تصمیم شورای حقوق و دستمزد برای سقف ۶۰ میلیون تومانی کارانه پزشکان، گفت: این پرداختی جدا از حقوق و مزایای دیگر است که پرداختی این دسته از پزشکان را به مرز ۱۰۰ میلیون تومان در ماه می رساند. در حالی که حداقل دستمزد در کشور ۸۰۰ هزار تومان است.

وی تاکید کرد: اگر چنین وضعیتی در پرداخت ها تثبیت و پایدار شود، آینده ای جز آپارتاید و برده داری بر جامعه متصور نخواهیم بود.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور، در ادامه به فعالیت سازمان نظام پرستاری در دوره چهارم اشاره کرد و افزود: ما تلاش کرده ایم با هوشیاری و بیداری، در حخصوص انحرافات ایستادگی کنیم. بطوریکه بیش از ۲۰۰۰ نامه به تمام مسئولین کشور نوشته ایم و تبعات این قبیل اقدامات و حرکات در نظام سلامت را گوشزد کرده ایم.

وی با عنوان این مطلب که ما نمی گوییم پرستار و پزشک یکسان بگیرند، تاکید کرد: اما تفاوت تا این حد قابل پذیرش نیست، در حالی که دوشادوش هم کار می کنند و یک تیم هستند.

آدابی افزود: شغل پرستاری با این همه مخاطراتی که به دنبال دارد، درآمد ۲ تا ۳ میلیون تومانی را برای پرستاران رقم می زند و این اختلاف پرداختی ها، می تواند نگاه ها را تغییر دهد.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری خطاب به جامعه پرستاری کشور، گفت: از حق خودتان پاسداری کنید و اجازه ندهید کسی به حریم پرستاری تجاوز کند.

ارسال دیدگاه جدید
شما میتوانید نظر و پیشنهاد خود راجب سایت و مطلب را برای ما ارسال کنید.

دیدگاهی ارسال نشده است!