0 درمان خانگی مسمومیت و کمک های اولیه | خون حقیقی|اخبار پزشکی

درمان خانگی مسمومیت و کمک های اولیه

بهترین راه درمان خانگی مسمومیت ناشی از خورده شدن مواد سمی، خوراندن شیر رقیق و چای ولرم با زغال پودر شده به فرد مسموم است.

کمکهای اولیه و درمان خانگی مسمومیت

اولین اقدام هنگام مواجه با فردی یا کودکی که دچار مسمومیت شده است، این است که خیلی سریع از مصدوم بپرسید که چه اتفاقی افتاده و چه مادهای را خورده است، به خاطر داشته باشید که مصدوم هر آن ممکن است بیهوش شود.

  • اگر سم خورده شده باشد:

بهترین راه درمان خانگی مسمومیت زمانی که سم به فردی تزریق شده یا فرد آن را خورده است، وادار کردن فرد به استفراغ می باشد. البته لازم است به این نکته توجه داشته باشیم که چنانچه سم از نوع مواد نفتی و شیمیایی سوزاننده باشد، استفراغ میتواند بسیار خطرناک باشد، چرا که در حین استفراغ کردن این ماده باعث آسیب رساندن شدید به بافتهای نرم حنجره و دهان میگردند. توجه دقت کنید که خودتان به سمی که ممکن است در اطراف دهان مصدوم وجود داشته باشد آلوده نشوید.

  • اگر گیاه سمی خورده شده باشد:

اگر فردی نوعی گیاه سمی را خورده است، بایستی وی را با وارد کردن یک انگشت به داخل گلوی او و تحریک کردن رفلاکس استفراغ، وادار به بالا آوردن و استفراغ کنید تا گیاه و دانه سمی را با فشار و از طریق استفراغ به بیرون دفع کند.

  • اگر مسمومیت ناشی از تماس با یگ گیاه یا ماده سمی است:

در صورتیکه کودکی گیاه سمی یا ماده سمی و خطرناکی را لمس کرده باشد، اولین راه درمان خانگی مسمومیت وی جلوگیری از تماس دست آلوده به صورت، چشمها، دهان و اندام تناسلی است. این مناطق فوق العاده حساس هستند و تماس دست سمی با این قسمتها باعث مشکلات شدید میگردد و عواقب خطرناکی خواهد داشت.

  • اگر مسمومیت ناشی از خوردن سم حشرات و موشها باشد:

برای درمان مسمومیت مشکوک به ارسنیک مانند مرگ موش و آفتکشهای باغ و مزارع از ۲ تا ۳ لیوان شیر رقیق که به آن سه تا چهار عدد زرده تخم مرغ یا محلول ضعیفی از نشاسته مانند آب برنج پخته شده یا محلول آرد رقیق اضافه شده است، استفاده نماید.

راهکارهایی برای درمان خانگی مسمومیت

  • خوردن شیر

از مهمترین راهکارهای درمان خانگی مسمومیت، خوردن شیر رقیق به میزان ۱ تا ۲ لیوان به فرد مسموم است. خوردن شیر برای درمان مسمومیتهای ناشی از خودن تینر نقاشی، محلول پاک کننده لاک ناخن و فراورده های نفتی مانند حشره کشها، قارچ کش و آفت کشها مفید است.

  • خوردن چای و زغال

یک پادزهر جهانی برای درمان سمهای خورده شده توسط افراد، نوشاندن چای و زغال به فرد مسموم است. یک چای رقیق و ولرم آماده کنید. زغال پودر شده را در آن مخلوط کنید و فرد مسموم را وادار کنید تا آن را بنوشد. زغال سم را که میتواند دوباره فعال شود، جذب خود میکند. میزان زغال مورد استفاده ۱ گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن است. اگز زغال بلافاصله در دسترس نیست استفاده از نان سوخته نیز میتواند موثر واقع گردد.

ارسال دیدگاه جدید
شما میتوانید نظر و پیشنهاد خود راجب سایت و مطلب را برای ما ارسال کنید.

دیدگاهی ارسال نشده است!