نقش سلول های عصبی در عفونت های ریه

محققان آمریکایی متوجه شدند که در جریان عفونت های کشنده ریه،

سلول های عصبی واکنش سیستم ایمنی را سرکوب می کنند؛ این یافته می تواند به ابداع فرآیندهای غیر آنتی بیوتیکی برای درمان این عفونت ها منجر شود.

ادامه مطلب