0 متخصص تغذیه | خون حقیقی|اخبار پزشکی

مصرف قرص آهن بدون نسخه ممنوع!

برخی خانم های جوان به دلیل نگرانی از کمبود آهن ،

به طور خودسرانه اقدام به مصرف قرص آهن می کنند در حالی که باید توجه داشت آهن از جمله مواد مغذی است که اگر بیش از اندازه مصرف شود ، بدن مکانیسمی برای دفع آن ندارد و مصرف زیادتر از نیاز آن می تواند ضررهایی در پی داشته باشد.

ادامه مطلب