0 نوزاد | خون حقیقی|اخبار پزشکی

۱۷درصد قصور پزشکی دست نوزاد را فلج کرد!

جامعه پزشکی بسیج شد تا از حق و حقوق خود که در یک سریال به طنز زیر سوال رفته بود دفاع کند،

اما حالا که دست یک کودک بی گناه به خاطر سهل انگاری پزشکان در آستانه فلج شدن قرار دارد یک نفر از این جامعه فداکار حاضر نیست واکنش نشان بدهد.

ادامه مطلب